DIG-IT vzw heeft tot doel alle mogelijkse STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) projecten en diensten&producten te ontwerpen, te promoten, te ontwikkelen en uit te voeren die ze interessant acht in binnen- en buitenland.

DIG-IT vzw selecteert voor elk specifiek project complementaire partners die samen over de nodige expertise beschikken om de doelstellingen te bereiken. Zij kan activiteiten opzetten die tot doel hebben zowel het grote publiek vertrouwder te maken met wetenschap en techniek, digitale media, hedendaagse kunst en cultuur, als het samenbrengen van een gespecialiseerd publiek, zowel binnen de schoolcontext als in de vrije tijdsbesteding. Het zijn activiteiten ter bevordering van de wetenschappelijke en technische geletterdheid, artistieke vorming en de culturele informatie-uitwisseling en uitstraling.

DIG-IT vzw stelt zij zich eveneens tot doel digitale producten en diensten te onterpen, te produceren, te promoten, te verspreiden en te exploiteren. Zij kan eveneens optreden als uitgever van didactische handleidingen, app's en allerlei mobiele en interactieve digitale diensten en uitbaten van logistieke middelen zoals bijvoorbeeld mobiele fablabs of pop-up STEM en STEAM ateliers. Daartoe kan zij aansluitend evenementen, workshops, jongerenateliers, conferenties en activiteiten van allerlei aard organiseren en mede-organiseren.

DIG-IT vzw kan deze activiteiten ontplooien in wetenschappelijke en artistieke disciplines zoals, theater, muziek, beeldende & audiovisuele kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, gastronomie en alle andere activiteiten en producten in verband daarmee. Zij kan daartoe alle activiteiten ondernemen in musea, scholen, bedrijven, horeca zaken, bibliotheken, openbare ruimte, culturele centra die het doel kunnen bevorderen.